Mondgezondheid is de poort naar gezondheid. In de afgelopen jaren hebben talrijke studies hebben verbanden aangetoond tussen de mond en de rest van het lichaam. En het is zeker duidelijk als het gaat om het hart en de grote gewrichten van de botten.

De bacteriën in de mond kunnen van invloed zijn op de manier waarop ons lichaam geneest. Daarom kan uw arts u na een ernstige hartkwaal of een grote operatie, zoals een knieprothese, antibiotica aanbevelen voordat u naar de tandarts gaat.

In dit artikel leggen we uit wat profylaxe is, waarom uw arts u antibiotica aanbeveelt vóór een tandheelkundige behandeling en waarom SBE-profylaxe/antibiotica-profylaxe nodig is.

Maar wat belangrijker is, we zullen het hebben over waarom mondgezondheid belangrijk is voor de algehele gezondheid.

Wat is profylaxe

De term profylaxe betekent preventief, of voorkomen. Het kan verwijzen naar verschillende preventieve praktijken in de geneeskunde en tandheelkunde. Maar voor dit artikel wil ik me concentreren op de twee grote preventieve behandelingen in de tandheelkunde. Profylaxe als tandreiniging en profylactisch gebruik van antibiotica.

Maar laten we eerst eens praten over waarom preventie belangrijk is.

De mond is de thuisbasis van 700 soorten van bacteriën. Het is natuurlijk dat de mond een niveau van bacteriën heeft. De bacteriën hebben een symbiotische relatie met de mens. De bacteriën beschermen ons tegen binnendringende ziekteverwekkers door een krachtige immuunrespons te stimuleren en zorgen voor kolonisatieweerstand.

Maar diezelfde bacteriën hebben ook een negatief effect op het lichaam wanneer ze uit de hand lopen. De bacteriën kunnen ons ook schaden met dingen als tandcariës, alveolaire abcessen, parodontale ziektencandidiasis, en zelfs systemisch de bloedbaan binnendringen en infectie veroorzaken.

Laten we ons concentreren op die laatste omstandigheid. Bacteriën die de bloedstroom binnendringen vanuit de mond.

Bacteriën worden verondersteld in de mond te zitten. Maar horen ze ook in andere delen van het lichaam te zitten?

Dat is waar het probleem zit.

Ze kunnen in de bloedstroom komen. En waar denk je dat ze heen gaan?

De bacteriën kunnen naar delen van het lichaam reizen die geacht worden steriel te blijven. Bijvoorbeeld, het hart, of de gewrichtsplaatsen.

Het is al erg genoeg als bacteriën een abces in een tand veroorzaken, maar als de bacteriën van de mond het hart of de gewrichten kunnen infecteren, is dat zeker niet goed.

Dus de conclusie is, de mond is een gladde helling. Het is de bedoeling dat er bacteriën in zitten, maar het kan makkelijk uit de hand lopen. De mond kan van een normale hoeveelheid bacteriën die in stilte in onze mond leven, overgaan in een bron van bacteriën die gemakkelijk de bloedbaan binnendringt en systemische problemen veroorzaakt.

Tandreiniging profylaxe

Een gebitsreiniging is een van de meest voorkomende medische profylaxe behandelingen over de hele wereld. En het uitgangspunt is eenvoudig. Het gebit wordt gereinigd om het niveau van bacteriën beheersbaar te houden.

Door bacteriën en tandsteen van de tanden te verwijderen, vermindert de hoeveelheid bacteriën.

Minder bacteriën betekent minder kans op gaatjes en vermindert de kans op tandvleesontsteking. Dat is het belangrijke deel.

Met minder ontsteking van de tandvleesen er zijn minder ontstekingsfactoren in de mond, en minder bacteriën die de bloedbaan aantasten.

Het komt er dus op neer dat een tandreiniging een eenvoudige preventieve maatregel die niet alleen het gebit, maar de algehele gezondheid van het lichaam verbetert.

Profylactische antibiotica

sbe-profylaxe en antibiotische premedicatie

We hebben vastgesteld dat de bacteriën van de mond via het tandvlees in de bloedbaan terecht kunnen komen. Dus ja, het is zinvol om je tanden te laten schoonmaken.

Maar je vraagt je waarschijnlijk af, krijg je niet tanden gereinigd waardoor bacteriën in de bloedbaan komen? Immers, alle bacteriën worden zo dicht bij het tandvlees van de tanden afgebonden, is er dan geen kans dat een sneetje in het tandvlees geïnfecteerd wordt door de bacteriën?

Het blijkt dat het kan, maar het is alleen een groot probleem in bepaalde situaties. En nu is er het concept van profylactische antibiotica.

De meeste mensen die hun gebit regelmatig laten reinigen, hoeven zich geen zorgen te maken over een systemische infectie als gevolg van een routine gebitsreiniging.

Maar mensen die in het verleden bepaalde aandoeningen hebben gehad, kunnen baat hebben bij het nemen van preventieve antibiotica voorafgaand aan een gebitsreiniging. De antibiotica voorkomen dat de bacteriën uit de mond in de bloedbaan terechtkomen en vatbaarder gebieden infecteren.

De meest voorkomende situaties waarin dit gebeurt zijn mensen met hartproblemen zoals prothese hartwaarden, een voorgeschiedenis van een hartinfectie genaamd endocarditisof een gewrichtsvervanging zoals een knie- of heupprothese.

SBE profylaxe

Subacute bacteriële endocarditis (SBE) is een zich langzaam ontwikkelende vorm van infectieuze endocarditis - een infectie van de binnenbekleding van uw hart of de hartkleppen.

Sommige patiënten die een hoger risico op SBE lopen, wordt aangeraden om voorafgaand aan een tandheelkundige behandeling antibiotica te gebruiken voor de profylaxe van SBE. De reden hiervoor is dat zij in vergelijking met de gemiddelde bevolking een hoger risico lopen op complicaties door de bacteriën in de mond.

SBE kan ernstige schade aan het hartweefsel toebrengen, maar is meestal te voorkomen door de juiste protocollen te volgen.

Personen met een hoog risico die worden aanbevolen voor SBE antibiotische profylaxe zijn de volgende:

  • Patiënten met prothesekleppen en patiënten die een klepreparatie hebben ondergaan en bij wie een prothesemateriaal wordt gebruikt
  • Personen met een voorgeschiedenis van eerdere infectieuze endocarditis
  • Mensen met cyanotische aangeboren hartafwijkingen
  • Patiënten gedurende de eerste zes maanden na chirurgische of percutane reparatie van een aangeboren hartaandoening met een prothese
  • Patiënten voor onbepaalde tijd met een residuele shunt of valvulaire regurgitatie

Antibiotische profylaxe voor prothetische gewrichten

Net zoals bacteriën uit de mond via de bloedbaan het hart kunnen bereiken, kunnen de bacteriën ook de gewrichtsruimten bereiken.

In het verleden had de ADA aanbevolen dat patiënten met een knie- of heupprothese voorafgaand aan tandheelkundige behandelingen levenslang antibiotica kregen toegediend.

Door vóór de tandheelkundige behandeling een antibioticum in te nemen, dacht men de kans op infectie van de prothese te verminderen.

Echter, met ingang van 2014 ADA richtlijnenmaar het wordt niet langer als standaard aanbevolen. Orthopedisch chirurgen bevelen nu antibiotica aan om prothesegewrichten te beschermen tijdens tandartsbezoeken, geval per geval.

Mondgezondheid en antibiotica profylaxe: De kern van de zaak

Het komt erop neer dat de mondgezondheid de algehele gezondheid beïnvloedt.

De twee belangrijkste gebieden waar antibioticaprofylaxe geïndiceerd is, zijn voor SBE-profylaxe en voor sommige patiënten die een volledige gewrichtsvervanging hebben ondergaan.

Maar er is ook een caveat. De Amerikaanse Hart Associatie heeft onlangs een verklaring uitgegeven waarin wordt bevestigd dat een goede mondhygiëne voor sommige patiënten belangrijker is dan antibiotica tijdens tandheelkundige ingrepen om een hartinfectie veroorzaakt door orale bacteriën te voorkomen.

Een goede mondhygiëne gaat veel verder dan alleen het gebit. Studies tonen een significant verband aan tussen een slechte mondgezondheid en vele andere ziekten. Denk hierbij aan hartaandoeningen, gewrichtsaandoeningen en neurologische aandoeningen. Hoewel er jaar na jaar meer onderzoek wordt gedaan om meer inzicht te krijgen in deze verbanden, is het duidelijk dat er verbanden bestaan.

Daarom is er één eenvoudige conclusie. Zorg voor uw mondgezondheid als een investering in uw algehele gezondheid.